ติดต่อ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

  •  ที่อยู่:  ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  •  เบอร์โทรศัพท์: 042-411778 ต่อ 46003
  •  อีเมล์: sabaideegroup1@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อฉุกเฉิน

  • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย : 191
  • ตำรวจท่องเที่ยว : 1155
  • ตำรวจทางหลวง : 1193
  • แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง : 199
  • หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน : 1669
  • สายด่วน บขส : 1490