กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

หนองคาย
เลย
อุดรธานี
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ